WIKT: 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Demo – Annota

Prezentujúci: Mária Bieliková, Michal Holub, Jakub Ševcech

Abstrakt: Annota je webová aplikácia umožňujúca poznámkovanie webových stránok a pdf dokumentov v rámci digitálnych knižníc. Je realizovaná ako zásuvný modul do webového prehliadača Firefox, takže je možné robiť poznámky priamo v ňom. Annota môže slúžiť na organizáciu a správu výskumných článkov, ktoré je možné poznámkovať a tagovať, taktiež je možné zvýrazňovať text článku priamo v pdf. Okrem toho môžu používatelia vytvárať skupiny (napr. vedúci so svojimi študentmi) a v rámci skupiny zdieľať zaujímavé výskumné články a poznámky k nim (čím sa dá realizovať kolaboratívny výskum).

späť na program