WIKT: 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Dôležité termíny

  • 10.9.2012 — zaslanie finálnych verzií príspevkov
  • 12.10.2012 — oznámenie o prijatí/zami­etnutí príspevkov, spustenie registrácie
  • 20.10.2012 — zaslanie príspevkov pre tlač (camera-ready)
  • 22.10.2012 — ukončenie registrácie na pracovnú dielňu
  • 22.–23.11.2012 — pracovná dielňa WIKT 2012