WIKT: 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Programový výbor

 • Mária Bieliková – FIIT, STU v Bratislave – predseda
 • Ladislav Hluchý – ÚI SAV, Bratislava
 • Daniela Chudá – FIIT, STU v Bratislave
 • Stanislav Krajči – PrF, UPJŠ v Košiciach
 • Michal Laclavík – ÚI SAV, Bratislava
 • Marián Mach – FEI, TU v Košiciach
 • Kristína Machová – FEI, TU v Košiciach
 • Pavol Návrat – FIIT, STU v Bratislave
 • Ján Paralič – FEI, TU v Košiciach
 • Viera Rozinajová – FIIT, STU v Bratislave
 • Petr Šaloun – FEI, VSB-TUO, Ostrava
 • Ján Šefránek – FMFI, UK, Bratislava
 • Peter Vojtáš – MFF, UK, Praha

Organizačný výbor

 • Marián Šimko – FIIT, STU v Bratislave – predseda
 • František Babič – FEI, TU v Košiciach
 • Michal Holub – FIIT, STU v Bratislave
 • Michal Kompan – FIIT, STU v Bratislave
 • Tibor Krajčovič – FIIT, STU v Bratislave
 • Katarína Mršková – FIIT, STU v Bratislave
 • Alexandra Zakálová – FIIT, STU v Bratislave