WIKT: 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Program konferencie

Štvrtok, 22.11.2012

12:00–13:00 Obed
13:15 Otvorenie pracovnej dielne WIKT 2012
13:30–14:00 Pozvaná prednáška

Predseda sekcie: Mária Bieliková

14:00–15:00 SEKCIA 1 – Analýza a spracovanie textu

Predseda sekcie: Daniela Chudá

15:00–15:30 Voľná diskusia, pitný režim a pohyb
15:30–16:30 SEKCIA 2 – Model používateľa a spätná väzba

Predseda sekcie: Ján Paralič

16:30–17:00 Voľná diskusia, pitný režim a pohyb
17:00–18:00 SEKCIA 3 – Analýza a modelovanie dát

Predseda sekcie: Michal Laclavík

18:00–18:30 Voľná diskusia, pitný režim a pohyb
18:30– Diskusný klub, Raut

Predseda sekcie: Marián Šimko

Všetky minútové prezentácie na stiahnutie

 • Tomáš Bača: Optimalizácia prenosu správ prostredím automobilových ad hoc sietí
 • Peter Bednár, Peter Butka, Karol Furdík, Marián Mach and Peter Smatana: Integrované prostredie pre podporu kolaboratívneho procesu modelovania politík
 • Peter Drábik and Petr Šaloun: Metódy spracovania a ich algoritmy pre rozsiahle dáta
 • Stanislav Dvorščák and Kristína Machová: Konzistencia distribuovaného riešenia
 • Ján Janech: Distribuovaný databázový systém AD-DB .FRI
 • Michal Kompan and Mária Bieliková: Optimalizácia personalizovaného odporúčania skupinám a jednotlivcom
 • Peter Koncz and Ján Paralič: Rozpoznávanie pomenovaných entít v úlohách automatickej geografickej anotácie textových zdrojov
 • Marcel Kvassay, Ladislav Hluchý, Bartosz Kryza and Jacek Kitowski: Interfacing between Ontologies and Real-Time Systems
 • Michal Laclavík: Improving Entity and Relation Discovery by User Interaction with Semantic Graphs
 • Anton Lieskovský: Replikácia dát v Ad-Hoc sieti typu VANET
 • Gabriel Lukáč and Karol Furdík: The Smart Office application supported by a Living Lab environment
 • Martin Sarnovský and Peter Butka: Cloud Computing as a Platform for Distributed Data Analysis
 • Miroslav Smatana, Peter Smatana, Ján Paralič and Peter Koncz: Hodnotenie vlastnosti produktov na základe recenzií používateľov
 • Peter Smatana: Systém na extrakciu informácii z homogénnych textových dokumentov
 • Ján Súkeník and Peter Lacko: Vyhľadávanie zduplikovaného kó­du
 • Martin Šeleng and Ladislav Hluchý: Usporiadanie dokumentov podľa relevancie k dopytom na základe analýzy prepojení medzi nimi
 • Jakub Ševcech, Mária Bieliková, Roman Burger and Michal Barla: Zaznamenávanie aktivity výskumníka v digitálnej knižnici vedeckých zdrojov obohatené o poznámky
 • Ján Štofa and Kristína Machová: Konverzačný obsah v kontexte bezpečnosti sociálnych sietí

  A následne voľná diskusia v rámci rautu

  Demo pre záujemcov

 • Mária Bieliková, Michal Holub and Jakub Ševcech: Annota – webový poznámkovač v digitálnych knižniciach (abstrakt)
 • Tomáš Kliegr: I:ZI Miner.eu – webový systém pro dolování asociačních pravidel (abstrakt)

  A následne pokračovanie voľnej diskusie v rámci rautu

Piatok, 23.11.2012

od 8:00 Raňajky
9:00–10:40 Smerovanie dizertačných projektov

Predseda sekcie: Viera Rozinajová

10:40–11:10 Voľná diskusia, pitný režim a pohyb
11:10–12:10 SEKCIA 4 – Prepojené dáta

Predseda sekcie: Pavol Návrat

12:10–12:15 Ukončenie pracovnej dielne
12:15–14:00 Obed